Marc van der Sterren

Kop in de strop

Als het gaat om de productie van varkensvlees, dan worden de eisen voor mens, dier en milieu steeds strenger. Varkenshouders begrijpen onderhand wel dat die eisen essentieel zijn in ons dichtbevolkte kritische kikkerlandje. Maar als de varkenshouder daarvoor de rekening moet betalen, kan hij niet meer concurreren op de wereldmarkt. Want hoge eisen of niet: hun eindproduct is eenvoudigweg een bulkgrondstof.

Conclusie: de Nederlandse varkenssector is failliet. Een biologisch dynamische scharrelvarkenshouder met cholesterolverlagende culinaire natuurvarkens redt het nog wel, maar de bulkproducent kan beter inpakken.

Voor zijn eigen bestwil.

Niet voor het bestwil van de consument die goedkoop kiloknallers knagen kan. Niet voor het belang van slachterijen en supermarkten die makkelijk cashen met stuntaanbiedingen. Niet voor het bestwil van voerfabrikanten die voer kunnen blijven produceren, hoe lastig het binnenharken van betalingen voor hen ook wordt.

Nee, voor het bestwil van de varkensboer zelf. En voor zijn collega in opkomende landen.

Onlangs kwam ik in Oost-Afrika een hooggeplaatste dienaar tegen van het Koninkrijk der Nederlanden (naam en adres bij de redactie bekend).

Ik weet dat de Nederlandse overheid in het buitenland eerst en vooral de belangen dient te dienen van de Nederlanders en hun economie. Wat mij verbaasde was dat hij het net zo boud uitsprak als ik het hier opschrijf.

Hij zei ook dat daar een grote markt voor varkensvlees lag. Ofwel: Nederland bekijkt nauwlettend of het niet ergens zijn overschotten kan dumpen.

Tot die tijd pleit Copa Cogeca, de Europese overkoepelende belangenbehartiger voor de landbouw, voor opslag in koelhuizen. Dat houdt de verziekte varkenssector in stand.

Opkoopregeling

Ik pleit voor een opkoopregeling. Als de EU dan toch nog eens extra geld wil uittrekken voor de landbouw, laat Brussel dan meebetalen aan het beëindigen van onrendabele varkensbedrijven. Want het is niet eerlijk om deze hardwerkende boeren in de stront te laten wegzakken, zoals nu gebeurt. Zonder deze boeren was Nederland echt niet de tweede agrarische exporteur ter wereld geworden.

Alsjeblieft Europa. Stop het martelen. Steek je geld niet in het opkopen van vlees, maar in het opkopen van varkensbedrijven.

En het wordt tijd dat varkenshouders hun kop uit het zand halen. Maar we hoeven hun kop nu ook weer niet in de strop te hangen.

© Marc van der Sterren

Deze column verscheen eerder in De Molenaar, vakblad voor de graanverwerkende en diervoederindustrie.