Marc van der Sterren

Welles nietes over volksgezondheid bij komst mestcentrales

Een terrein vol mestcentrales zet 80.000 mensen in de stank, beweert de dorpsraad van Buggenum. Bovendien kan er niemand werken, want het zwaar vervuilde terrein is radioactief. Nietes, zeggen de initiatiefnemers. Er komen ook andere bedrijven, misschien gaan 1.200 mensen wat ruiken. 

Rondom het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in Buggenum is een stankcirkel getrokken waarbinnen maximaal 80.000 mensen in Midden Limburg wonen. Niet alleen Buggenum, maar inwoners van Neer, Roggel, Heythuysen, Haelen, Nunhem, Horn, maar ook Swalmen en heel Roermond aan de andere kant van de Maas vallen binnen de cirkel.

John Giessen van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) legt uit dat de cijfers uit het betreffende rapport gebaseerd zijn op de maximale bezetting. Als alle 70 hectare van het terrein zou worden volgelegd met biotransitiebedrijven, zonder maatregelen voor geurhinder, “dan zouden 80.000 mensen wat kunnen ruiken.” In de praktijk zou alleen bij 1.000 tot 1.200 inwoners van Buggenum, de geurnorm worden overschreden.

Schadelijk

Op het terrein komen volgens hem “absoluut niet” enkel biotransitiebedrijven. Ger Brouns van de dorpsraad van Buggenum stelt dat het maximale altijd wordt toegestaan door de provincie Limburg. De hinder is niet alleen vervelend, mestgeur is volgens hem schadelijk voor de gezondheid. “Geur wordt gedragen door stoffen die komen uit de mest of in aanraking zijn geweest met de mest.” Bij inademing hebben deze invloed op het zuurstoftransport in je lichaam, wat de organen kan beschadigen.

Een miljoen ton varkensmest

Bedrijventerrein Zevenellen is slechts gedeeltelijk in handen van OML. Zij hebben 21 kavels in de aanbieding. Het eerste perceel is al verkocht aan 7LL, een coöperatie van zes varkenshouders uit de omgeving die de mest van hun bedrijven gaan indikken tot 20 procent. De dikke fractie wordt als meststof verkocht.

Naast de mestverdrogingsinstallatie op het noordelijke deel van OML, komt er een mestvergistingsinstallatie. Deze komt echter op het zuidelijke deel van het bedrijventerrein. Deze 38 hectare is in handen van World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ). Om in de mestvergister een miljoen ton varkensmest en 80.000 ton slib per jaar te verwerken kreeg WBCZ bijna een halve ton subsidie van de Provincie Limburg. Circuworld, een bedrijf uit Den Bosch, gaat champost en dierlijke mest omzetten tot meststoffen.

(tekst gaat verder onder video)

Zonnepanelen

Het bedrijventerrein bestaat bovendien uit zwaar vervuilde grond, beweert de Dorpsraad van Buggenum. De bodem bevat onder meer dioxines, zware metalen, asbestvezels en 30 miljoen liter zware stokolie.

Op het terrein was tot 2006 de Maascentrale van de PLEM gevestigd. Een deel van het bedrijventerrein is met vliegas afgedekt. Brouns stelt dat het vanwege de radioactiviteit niet mogelijk is mensen op het terrein te laten werken. “Op dit terrein kun je maar één ding doen en dat is er zonnepanelen op leggen.”

Giessen daarentegen zegt dat het met de radioactiviteit wel meevalt. “Vliegas is een niet gevaarlijke stof.” Van vervuiling op het terrein is volgens hem nauwelijks sprake. In 2010 en 2011 is immers bijna alles gesaneerd.

© Marc van der Sterren

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -

Plaats een reactie